خانه استاد شهریار در محله مقصودیه شهر تبریز؛ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و به‌ صورت موزه درآمده‌ است. به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ در بوکان هم شهرداران یکی پس از دیگری در سال‌های اخیر نتوانستند هیچ برنامه و جشنواره شاخص و موفق فرهنگی و هنری اجرا کنند و حتی […]

خانه استاد شهریار در محله مقصودیه شهر تبریز؛ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و به‌ صورت موزه درآمده‌ است.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ در بوکان هم شهرداران یکی پس از دیگری در سال‌های اخیر نتوانستند هیچ برنامه و جشنواره شاخص و موفق فرهنگی و هنری اجرا کنند و حتی خانه استاد عباس حقیقی هم که ۷ سال است به ابزار تبلیغاتی دست شهرداران قبلی و فعلی تبدیل شده و ثابت کردند که بی‌خیال و ناآشنا به اهمیت حوزه‌های فرهنگ، هنر و بیگانه با جایگاه ارزشمند مفاخر شهرستان بوکان هستند، موزه فقط یک مانور و برای آن‌ها و اعضای دوره‌های چهارم و پنجم شورای شهر بوکان بود؛ چون دوستان کارهای بسیار مهم‌تری از ساخت موزه استاد حقیقی و پروژه‌های فرهنگی دارند.

🔻شهردار محترم، مدیریت کردن فقط کت و شلوار پوشیدن و جلسات و انعطاف‌های یک‌باره و دنبال این و آن راه افتادن بر سر پروژه‌های شهرداران و شوراهای سابق نیست، کاش در دوران شهرداری معمولی پر از جوسازی و عکس گرفتن‌های تبلیغاتی و کارهای ظاهرسازی خودتان، حداقل کاری در شأن و جایگاه مردم فهیم بوکان دیار فرهیختگان انجام می‌دادید که نام نیکی از شما باقی بماند.