نخبگان، فرزانگان و دانش آموختگان مناطق کوردنشین در تلاش هستند که دولت آیت الله ابراهیم رئیسی برای خدمت به آحاد جامعه به آنان میدان کار بدهد که بتوانند با ارائه راهکار ، رونق و توسعه را مهمان سفره های فقیرانه مردم نجیب و غیور و مرزدار مناطق کوردنشین غرب کشور نمایند. دکتر فاتح امیری از […]

نخبگان، فرزانگان و دانش آموختگان مناطق کوردنشین در تلاش هستند که دولت آیت الله ابراهیم رئیسی برای خدمت به آحاد جامعه به آنان میدان کار بدهد که بتوانند با ارائه راهکار ، رونق و توسعه را مهمان سفره های فقیرانه مردم نجیب و غیور و مرزدار مناطق کوردنشین غرب کشور نمایند.

دکتر فاتح امیری از چهره های فعال فرهنگی و سیاسی کورد در گفتگو با اردشیر اردلان – روزنامه نگار گفت: سکانداری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به دست مهندس سید عزت الله ضرغامی مهمترین عامل تسریع در فرایند توسعه پایدار کشور خصوصا در حوزه میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی را با استفاده ی حداکثری از پتانسیل های سازمان های مردم نهاد را امید و جانی تازه خواهد بخشید. قطعا مهمترین رهیافت رشد و توسعه کشور استفاده از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد است.

مهمترین کاتالیزور سرعت بخشی به فرایند توسعه پایدار کشور استفاده حداکثری از نقش سازمان های مردم نهاد و تحقق ایده ی توسعه مشارکتی است. بر این اساس از تریبون رسانه تلاش کنیم به پیشنهاد تبین رویکرد هوشمندانه وزیر محترم در توجه به نقش آفرینی مشارکت مردمی برای پیشرفت و ترقی جامعه در سطح کلان بپردازیم.

فاتح امیری افزود: قطعا با تغییر و تحولات تاریخی در جهان غرب که در قرن نوزدهم به اوج خود رسید، فرایند اضمحلال دولت های مطلقه همگام با گسترش تدریجی جامعه مدنی به عنوان حریم آزادی های اجتماعی و اقتصادی همراه بوده است که خود روند اثرات تعیین کنندگی جامعه بر قدرت سیاسی را موجب گردید.

پرواضح است نقش آفرینی و مشارکت مردم در تاثیرگزاری بر سیاست های دولت ها در چهارچوب سازمان ها و تشکل های دموکراتیک بوده که خود مهمترین عامل اثر بخشی بر توسعه پایدار واحدهای سیاسی توسعه یافته “جهان شمال” در جهان غرب قلمداد میشود. اکنون در کشورهای توسعه یافته شمالی “جهان غرب” نقش سازمان‌های غیر دولتی در جامعه نهادینه شده است.

این نهادهای حد واسط بین مردم و دولت امکان توسعه مشارکتی را مهیا نموده و دولت‌ها معمولا در مقابل آنها نقش انفعالی دارند. درواقع امروزه مانیفیست توسعه در غرب از نگرش سنتی خود مبنی بر محوریت دولت رخت بر بسته و پارادایم توسعه مشارکتی با گسترش جامعه مدنی، هژمونی معجزه آسای خود را در پیشرفت و ترقی این جوامع نهادینه کرده است و مردم از طریق نهادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی در تصمیم گیری های علمی، تخصصی، اقتصاد، فرهنگی، اجتماعی و … نقش آفرینی می‌نمایند.

او اظهار کرد : در واقع پاشنه آشیل کشورهای در حال توسعه “کشورهای جنوب” در طول سال های گذشته مسئله‌ی نفی نقش تعیین کنندگی سازمان های مردمی بوده است و این خود پروسه توسعه را در این جوامع با چالش های اساسی روبه رو ساخته است. در واقع اکثر این کشورها بر خلاف جوامع توسعه یافته که بر اساس فرایند تحولات تاریخی بسترساز، اثرگذاری نهادهای مردمی را در قدرت سیاسی محق می دانند، اجازه پیدایش و رسمیت یافتن به گروه های غیر دولتی را با توجه به ساختارهای متمرکز قدرت و حکومت نداده اند و این خود مانع اساسی در پیشبرد مسیر توسعه در این کشورها می باشد.

دکتر امیری بیان نمود: ظرفیت‌های جامعه ی مدنی در کشور و مسئله توسعه بسیار مهم است چرا که نقش مردم در اداره جامعه در نگاه پراگماتیستی آن بی شک در گروه گسترش تشکل ها و سازمان های مردمی یا به عبارت دیگر جامعه مدنی است .که ریشه در یکی از ارکان نظام سیاسی کشور یعنی جمهوریت دارد.

ایشان در خصوص لزوم توجه مهندس ضرغامی به ظرفیت های توسعه مشارکتی ، تصریح کرد: هرچند موضوع جامعه مدنی و گسترش تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با چالش هایی روبه رو است لیکن به نظر میرسد در دولتی با شعار ” دولت مردمی برای ایران قوی ” این مسئله به تدریج امکان رسیدن به آرمان های دموکراتیک خود را به دست می آورد.

بهرحال آنچه عیان است امروزه دیگر حاجت به بیان است که رویکرد و نوع نگاه عالی ترین مقام دولتی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به اثرگذاری سازمان های مردم نهاد در توسعه کشور در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نحویی که اشاره گردید خود گوشه ای از این ره یافت را گویاست؛ روندی که بسترهای آن در گستره کشور با نگاه توسعه مشارکتی در حال بالندگی است.

در این راستا با نگاه مصداقی از منظر آماری و عملکردی وزارت مورد تصدی مهندس ضرغامی بعد از وزارتخانه های حساس دیگر بیشترین نقش را در تحقق توسعه مشارکتی داراست.

این وزارتخانه با سازمان ها و تشکیلات مردم نهاد وابسته علیرغم چالش های عدیده می تواند با نقش های نظارتی، بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی، مادی و معنویی بهترین نمود از مشارکت مردمی را در پیشبرد شاخص های توسعه کشور داشته باشد که شاید یکی از رویش‌های عینی آن پرچمداری ایران در سطح کشورهای خاورمیانه در حوزه میراث فرهنگی، جاذبه های گردشگری و تنوع صنایع دستی است.

دکتر فاتح امیری ادامه داد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سکانداری مهندس عزت الله ضرغامی و پتانسیل غنی از منابع نیروی انسانی که از الزامات اساسی توسعه است در صورت رفع موانع و فراهم نمودن بسترها می تواند با پتانسیل شخص وزیر ، گروها و تشکل های مردم محور ، خود از یک سو آرامش مدنی و شکوفایی اقتصادی را در سایه تفاهم اجتماعی بوجود آورد و از سوی دیگر با جذب مشارکت‌های مردمی و سرمایه های کوچک و هدایت آن ، اجرای پروژه های محلی و ملی را در ریل توسعه پایدار به سر منزل نهایی برساند.