به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ از مردم میخواهم ضمن حفظ خونسردی، جوانب احتیاط را نیز رعایت کنند. همشهریان عزیز حتی‌المقدور برای جلوگیری از هرگونه عواقب احتمالی امشب را در فضای باز سپری نمایند. امیدواریم که شاهد هیچگونه مشکل خاصی نباشیم.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ از مردم میخواهم ضمن حفظ خونسردی، جوانب احتیاط را نیز رعایت کنند.

همشهریان عزیز حتی‌المقدور برای جلوگیری از هرگونه عواقب احتمالی امشب را در فضای باز سپری نمایند.

امیدواریم که شاهد هیچگونه مشکل خاصی نباشیم.