محمدقسیم عثمانی برای چهارمین بار پیروز انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوکان شد.

بوکان آنلاین | با پایان شمارش آرای اخذ شده‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدقسیم عثمانی با کسب اکثریت آرا پیروز این انتخابات شد.

عثمانی اولین نماینده‌ی کورد اهل سنت است که توانسته است چهار دوره به بهارستان راه می‌یابد.

  • نویسنده : ابراهیم عثمانی