به گزارش بوکان آنلاین، اتاق اصناف شهرستان بوکان با ارسال نامه‌ای به اتحادیه‌های فیلمبرداران و اغدیه فروشان اخطار داد که در راستای دستورالعمل ستاد کرونای شهرستان و باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان که متاسفانه منجر به مرگ تعداد زیادی از همشریان گردیده از روز جاری(۱۴ مهرماه ۱۴۰۰)صدور هرگونه مجوز برای فیلمبرداران و عکاسان، تالارهای پذیرایی، […]

به گزارش بوکان آنلاین، اتاق اصناف شهرستان بوکان با ارسال نامه‌ای به اتحادیه‌های فیلمبرداران و اغدیه فروشان اخطار داد که در راستای دستورالعمل ستاد کرونای شهرستان و باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان که متاسفانه منجر به مرگ تعداد زیادی از همشریان گردیده از روز جاری(۱۴ مهرماه ۱۴۰۰)صدور هرگونه مجوز برای فیلمبرداران و عکاسان، تالارهای پذیرایی، کلبه عروس، خانه‌باغ‌ها و سالن پذیرایی خودداری و مجوزهای صادر شده ابطال گردند.