🔻 در بوکان یک نفر تایید صلاحیت شد، یک نفر رد صلاحیت به گزارش #بوکانآنلاین، سلیمان فیضی بعد از رد صلاحیتش در مرحله استانی، توانست صلاحیت خود را از شورای نگهبان أخذ کند و به عرصه انتخابات بازگردد. 🔻همچنین دکترمظفرشاه محمدی که در دو مرحله قبل تایید صلاحیت شده بود در ایستگاه نهایی ردصلاحیت شد. […]

🔻 در بوکان یک نفر تایید صلاحیت شد، یک نفر رد صلاحیت

به گزارش #بوکانآنلاین، سلیمان فیضی بعد از رد صلاحیتش در مرحله استانی، توانست صلاحیت خود را از شورای نگهبان أخذ کند و به عرصه انتخابات بازگردد.

🔻همچنین دکترمظفرشاه محمدی که در دو مرحله قبل تایید صلاحیت شده بود در ایستگاه نهایی ردصلاحیت شد.

⚠بر این اساس تعداد کاندیداهای بوکان به هفت نفر رسد:

🔻 سلیمان فیضی؛ دانشجوی دکتری مدیریت شهردار سابق ربط و شهردار اسبق بوکان

🔻 انور حبیب زاده بوکانی، لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه پیام نور میاندوآب

🔻 حمزه مرادی؛ کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

🔻 حسین خسروی؛ کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

🔻 محی الدین معتمدی؛ کارشناس ارشد حقوق عمومی

🔻 خانم ناهید نادری؛ مدرک فوق لیسانس برنامه ریزی درسی

🔻 شیرکو دلپاک؛ دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری