زندانیان سقز از زندان فرار کردند

به گزارش مکریان بوکان آنلاین ؛ از عصر امروز فیلمی در فضای مجازی با عنوان فرار زندانیان از زندانسقز پخش شده است.

🔻 هنوز صحت این خبر از سوی مراجع رسمی تایید یا تکذیب نشده است.