به گزارش #بوکان_آنلاین؛ ساعاتی قبل یک زن و شوهر ۲۵ ساله در منطقه مجتمع ادارات بوکان جان خود را بر اثر گاز گرفتگی در منزل از دست دادند.

به گزارش #بوکان_آنلاین؛ ساعاتی قبل یک زن و شوهر ۲۵ ساله در منطقه مجتمع ادارات بوکان جان خود را بر اثر گاز گرفتگی در منزل از دست دادند.