بعدازظهر روز یکشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲، یک پسر جوان ۳۳ ساله با هویت “سیدحسین رستمی ” اهل روستای تکان‌تپه به علت گاز گرفتگی جان خود را ازدست داد.

بعدازظهر روز یکشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲، یک پسر جوان ۳۳ ساله با هویت “سیدحسین رستمی ” اهل روستای تکان‌تپه به علت گاز گرفتگی جان خود را ازدست داد.

  • نویسنده : نا