به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ بهمن مرادنیا، استاندار کوردستان در جریان بازدید از فرودگاه سقز با اشاره به بهره‌برداری از این پروژه در عید قربان گفت: تا بە‌حال مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است. این سخنان آقای مرادنیا در حالیست کە تا کنون بە کرّات زمان اتمام ساخت این فرودگاه توسط […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ بهمن مرادنیا، استاندار کوردستان در جریان بازدید از فرودگاه سقز با اشاره به بهره‌برداری از این پروژه در عید قربان گفت: تا بە‌حال مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است.

این سخنان آقای مرادنیا در حالیست کە تا کنون بە کرّات زمان اتمام ساخت این فرودگاه توسط تعدادی زیادی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی اعلام شدە است، بە طوریکە هر فصل و یا هر ماه شاهد مصاحبە مسئولانی هستیم کە موعد تحویل این پروژە‌ را اعلام کردەاند اما هر بار تاریخ افتتاح و بهرەبرداری از آن تغییر کردە است.

حال با گذشت ١۶ سال از شروع این پروژە و وعدەهای اتمام آن، آیا شاهد بهرەبرداری از فرودگاه سقز در عید قربان امسال خواهیم بود؟

⚠️پ.ن:در بوکان هم آقای نماینده توانست با تلاش‌های فراوان و پیگیری‌های شبانه‌روزی و دیدارهای فراوان با وزیران دولت تدبیر و امید، چندین رئیس ادارات بوکان را عوض نمایند و اعضای ستاد انتخاباتی خود را بر مسند کار بنشاند❗️

🔻حذف ردیف‌های بودجه هم چیز خاصی نیست❗️مردم نگران نباشند😔