دکتر عثمانی، در اولین جلسه‌ی شورای اداری بعد از انتخابات اعلام کرد: فرماندار بوکان به کار خود ادامه خواهد داد و بنده نیز از وی حمایت می‌کنم. مسئولان بدون توجه به شایعات، با تمام توان برای رفع چالش‌های شهرستان تلاش کنند. مدیران اجرایی لازم است در حوزه کاریشان، خود را به فرماندار ثابت کنند و […]

دکتر عثمانی، در اولین جلسه‌ی شورای اداری بعد از انتخابات اعلام کرد:

فرماندار بوکان به کار خود ادامه خواهد داد و بنده نیز از وی حمایت می‌کنم. مسئولان بدون توجه به شایعات، با تمام توان برای رفع چالش‌های شهرستان تلاش کنند.

مدیران اجرایی لازم است در حوزه کاریشان، خود را به فرماندار ثابت کنند و پاسخگوی وی باشند زیرا فرماندار، تصمیم‌گیرنده‌‌ی اصلی درباره عملکرد آن‌ها خواهد بود.