به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ بعدازظهر امروز جمعه ۲۹ مرداد۱۴۰۰ دو نفر در رودخانه ساروقامیش بوکان غرق شدند که جسد یکی از این افراد توسط نیروهای مردمی بیرون آورده شد. نفر دوم که به بالای آب آمده بود تحویل ۱۱۵ شده و هنوز از وضعیت او خبری مخابره نشده است.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ بعدازظهر امروز جمعه ۲۹ مرداد۱۴۰۰ دو نفر در رودخانه ساروقامیش بوکان غرق شدند که جسد یکی از این افراد توسط نیروهای مردمی بیرون آورده شد.

نفر دوم که به بالای آب آمده بود تحویل ۱۱۵ شده و هنوز از وضعیت او خبری مخابره نشده است.