در چند روز اخیر، برای تجهیز بیمارستان‌های تعداد زیادی از شهرهای مناطق کوردنشین و دیگر شهرهای کشور، دستگاهی به نام دستگاه اکسیژن‌ساز ارسال و اختصاص داده شده است

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ در چند روز اخیر، برای تجهیز بیمارستان‌های تعداد زیادی از شهرهای مناطق کوردنشین و دیگر شهرهای کشور، دستگاهی به نام دستگاه اکسیژن‌ساز ارسال و اختصاص داده شده است که متأسفانه تعداد محدودی از نمایندگان مجلس که هنوز در عصر یخبندان به سر می‌برند و فکر می‌کنند مردم از واقعیت‌های روز جامعه بی‌خبر هستند، ارسال، تحویل، نصب و راه‌اندازی این نوع دستگاه‌ها توسط وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به نام خود قبضه کرده و در راستای پروژه عملکردسازی دروغین برای خودنمایی و تحت عناوین مختلف در رسانه‌های اجاره‌ای وابسته و روابط عمومی حقوق بگیر خود منتشر کرده‌اند❗️

آقایان نماینده لطفا به جای اجرای این گونه نمایش‌های مضحک آن هم در زمانه ارتباطات و اطلاعات برای یک بار هم که شده، یک کار درست و حسابی برای مردم حوزه انتخابیه خود انجام دهید، فریب‌کاری و دروغ تحویل دادن به مردم تا کی⁉️ کار و وظیفه این مردم فقط رأی دادن به شماها نیست، بلکه از مو به موی کارها، تصمیمات، فعالیت‌ها و دخالت‌های بی‌مورد شما آگاهی و اطلاع کافی دارند، پس کمی به خود آیید و واقعیت‌ها را به خاطر منافع و جایگاه خود تحریف نکنید.