انتقادات و نظریات سازماندهى شده افرادی که رزومه و مدیریت تاسف بار در همان جایگاه ها را به یادگاری به جای گذاشته اند، نسبت به نماینده مردم فهيم شهرستان بوکان، نشأت از بی اخلاقی و عدم پذیرش خدمات ارزنده و قابل قبول نسبت به ادوار گذشته، جز ایجاد تشنج و مسائل امنیتی در وضعیت حساس، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شهر را در پی نخواهد داشت.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین، انتقادات و نظریات سازماندهى شده افرادی که رزومه و مدیریت تاسف بار در همان جایگاه ها را به یادگاری به جای گذاشته اند، نسبت به نماینده مردم فهیم شهرستان بوکان، نشأت از بی اخلاقی و عدم پذیرش خدمات ارزنده و قابل قبول نسبت به ادوار گذشته، جز ایجاد تشنج و مسائل امنیتی در وضعیت حساس، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… شهر را در پی نخواهد داشت.

جای بسی تقدیر و تشکر دارد که حاج انور حبیب زاده، وفای به عهد کردند و در کمال متانت و حوصله، صبوری، و رعایت ادب و اخلاق و اعتدال به پرسشها، نقدها، و مخالفت ها ى به حق و ناحق، پاسخ و کنش مقتدرانه، منطقی و مناسب داده اند. اگر تحقیق و تفحص در مطالبات بیت المال و مردم که توسط سودجویان و منافع طلبان به ظاهر در پوشش دموکراتیک با نظریات و عملکرد متضاد، توسط نماینده فهیم شهرستان بوکان عدم توانایی در مدیریت می باشد باید فاتحه بوکان را همچون دهه گذشته خواند. شفاف است عملکرد صحیح و خدمتگزاری نماینده محترم مردم فهیم شهرستان بوکان حاج انور حبیب زاده باعث نهادینه سازی و ایجاد دریافت مطالبه به حق مردم گردید و این حاکى از آن است بوکان باید به حق و پتانسیل خود برسد.آیا با گذشت چند ماه، از عملکرد صعودی نسبت به گذشته، رخنه و انتقادات مذکور صرفا جهت تخریب، لاپوشانی و عدم عملکرد در خدمت رسانی در ادوار گذشته نبوده است؟

آیا جهت پایش نماینده اى که تنها ۵ ماه از عملکرد خدمتگزارانه و مردمى، دور از عملکرد و لابى گریهاى غیر قابل قبول که در دهه گذشته ریشه نموده، نباید کمى با تامل و شکیبائى قضاوت شد؟

  • نویسنده : امير عباسی _ دکترای مکانیک