دکتر «ابراهیم عثمانی» مدیرمسئول پایگاه خبری و تحلیلی مکریان بوکان‌آنلاین، به دلیل انتشار مطالبی در مورد وضعیت شهرستان بوکان یک بار دیگر و با اعتراض و شکایت رسمی انور حبیب‌زاده‌بوکانی نماینده سه دوره مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی به دادگستری بوکان احضار شد.

دکتر «ابراهیم عثمانی» مدیرمسئول پایگاه خبری و تحلیلی مکریان بوکان‌آنلاین، به دلیل انتشار مطالبی در مورد وضعیت شهرستان بوکان یک بار دیگر و با اعتراض و شکایت رسمی انور حبیب‌زاده‌بوکانی نماینده سه دوره مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی به دادگستری بوکان احضار شد.

در دو سال گذشته برای چندمین بار است که مدیر بوکان آنلاین با شکایت‌های جریان قدرت حاکم بر بوکان به دادگستری فراخوانده می‌شود و به خاطر فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای مرتبط و یا بی‌ربط به نماینده برای ایشان پرونده‌سازی می‌کنند. همچنین برای نخستین بار در طول تاریخ بوکان یک نماینده مجلس که وکیل تمام مردم شهرستان است، از موکل خود شکایت کرده و مطمئنا این موضوع، برگی سیاه از کارنامه ناموفق این جریان خواهد بود.

عثمانی در این خصوص گفت: با افتخار در محضر محترم دادگاه حاضر می‌شوم و از حق مطبوعات و آزادی بیان و اندیشه دفاع خواهم کرد و همیشه در برابر جریان‌های زر و زور و قدرت می‌ایستم و با شفاف‌سازی در راستای منافع عمومی با بیان حقایق و مبارزه با فساد خواهم کوشید تا در حافظه تاریخی شهرم بوکان و کارنامه حبیب‌زاده بوکانی و رزومه مدیران ناکارآمد همسو با این جریان ثبت شود.