به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ هنوز عمر شورای ششم سقز به یک‌ماه نرسیده که کوثر نشینان لباس رزم بر تن ، صحن شورا را با تاتامی اشتباه گرفتند و ضربه های چند امتیازی حواله همدیگر کردند. به گفته یک منبع مطلع جلسه اخیر اعضای شورای سقز به بزن بزن و فحاشی یکی از اعضا با […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ هنوز عمر شورای ششم سقز به یک‌ماه نرسیده که کوثر نشینان لباس رزم بر تن ، صحن شورا را با تاتامی اشتباه گرفتند و ضربه های چند امتیازی حواله همدیگر کردند.

به گفته یک منبع مطلع جلسه اخیر اعضای شورای سقز به بزن بزن و فحاشی یکی از اعضا با یکی دیگر از اعضا ختم شد.

در ضمن اختلاف شدید اعضا در جلسه استماع کاندیداهای شهرداری نیز که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد نیز مشهود و تاسف برانگیز بود.