سخنان قابل تٵمل تعدادی از اعضای معترض به وضعیت بلاتکلیف پروژه " ژینگه پاریز " بوکان در گفت‌وگو با بوکان آنلاین.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ سخنان قابل تٵمل تعدادی از اعضای معترض به وضعیت بلاتکلیف پروژه ” ژینگه پاریز ” بوکان در گفت‌وگو با بوکان آنلاین.

این پروژه چندین سال است که در بوکان خاک می‌خورد و متاسفانه هیچ کسی پاسخگوی این وضعیت نیست.

طبق اساسنامه هرگونه خرج و مخارج و بودجه و حتی حق‌الجلسه هیئت مدیره بایستی در مجمع عمومی سالیانه و بازرس ارائه و به تصویب مجمع می‌رسید؛ که از سال ۹۶ تا حالا صورت نگرفته است.

باتوجه به این شرایط لازم است که نهادهای بازرسی و فرمانداری بوکان به این مهم ورود جدی نموده و با متخلفان این پروژه برخورد جدی نمایند.