محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در حکمی «رحیم قرنی» را رسما به عنوان شهردار سیمینه منصوب کرد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ در اولین نشست منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر سیمینه برای انتخاب شهردار سیمینه، مهندس رحیم قرنی با اتفاق آرا به عنوان شهردار سیمینه انتخاب و معرفی گردید.

مهندس رحیم قرنی منتخب منتخبین شهروندان سیمینه با مدرک‌کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری تجربه‌ی دو دوره گذشته تصدی پست شهرداری سیمینه را در کارنامه‌ی خود دارد.