شهرداری بوکان در اقدامی کاملاً شک برانگیز در حال زیرسازی برای آسفالت خیابان است که یک طرف آن زمین‌های کشاورزی و طرف دیگر آن تعدادی خانه مسکونی است.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ روز گذشته براساس گزارش منابع موثق، شهرداری بوکان در اقدامی کاملاً شک برانگیز در حال زیرسازی برای آسفالت خیابان است که یک طرف آن زمین‌های کشاورزی و طرف دیگر آن تعدادی خانه مسکونی است.

این خیابان در مسیر ترمینال بوکان قرار گرفته و براساس منابع خبری بوکان آنلاین. زمین شخصی تعدادی از افراد مسئول در این منطقه وجود دارد که شهرداری با این کار ارزش این زمین‌ها را یک شبه،میلیون‌ها تومان افزایش خواهد.

این در حالی است که به نظر کارشناسان، آسفالت این خیابان هیچ لزوم و صرفه‌ای اقتصادی برای شهرداری ندارد و این کار صرفاً برای حال دادن و پُرکردن جیب آقایان است

اگر واقعا خادم مردم هستید که نیستید، وضعیت اسف‌بار، آسفالت‌های سطح شهر را بازنگری کنید و بعد به فکر جیب آقایان باشید

در ضمن در صورت آسفالت آن خیابان، باید شاهد افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در آن منطقه باشیم.

لازم که هر چه زود نهادهای بازرسی و نظارتی به اوضاع آشفته شهرداری بوکان ورود جدی پیدا نمایند و جلوی این رانت‌های میلیاردی را بگیرد.

  • نویسنده : سیده پریناز قریشیان