به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ شهردار هر شهر «مردمی»ترین مدیر شهری به شمار می‌آید به این دلیل که غیر از این پست، مابقی مدیریت‌ها در محدوده یک شهر انتصابی است. بنابراین انتخاب شهردار غیر از اهمیت نقشی که در توسعه عمرانی و فرهنگی شهر دارد از این نظر که متکی به نظر مردم است نیز […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ شهردار هر شهر «مردمی»ترین مدیر شهری به شمار می‌آید به این دلیل که غیر از این پست، مابقی مدیریت‌ها در محدوده یک شهر انتصابی است. بنابراین انتخاب شهردار غیر از اهمیت نقشی که در توسعه عمرانی و فرهنگی شهر دارد از این نظر که متکی به نظر مردم است نیز دارای اهمیت است.

از سوی دیگر شهرداری یک نهاد اثرگذار است که فرایندها و تعاملات اجتماعی یک شهر را در بر می‌گیرد. بنابراین وظیفه شهرداری محدود به وظایف خدماتی و عمرانی نمی‌شود. از این رهگذر انتخاب شهردار و تعیین سیاست‌های مدیریتی توسعه در این نهاد، نیازمند درک حساسیت‌های متعددی است و مهمترین این حساسیت‌ها در نقطه ثقل انتخاب شهردار است.

مدیریت شهرداری، یک مدیریت متفاوت و چندبُعدی است و شهردار باید تعاملات اجتماعی با بخش‌های جامعه را بداند، با مبانی اعتقادی و اداری آشنا باشد و مولفه‌های اقتصادی را هم رعایت کند.

آنچه یک شهردار را در مناسبات موجود و بستر واقعی مدیریت شهری در ایران موفق می‌کند چیزی بیش از مفاهیمی کلی چون تحصیلات، دانایی و… و البته اضافه بر این مفاهیم است. به تجربه ثابت شده که ویژگی‌های «بومی بودن» و «تعامل همدلانه» از شاخص‌های قابل توجه در موفقیت شهردار است.

◼️ بومی بودن:

شهر بیش از آن که برای شهروندان زیست‌بوم باشد «زادگاه» است. «هویت» شهروندان ریشه‌های محکمی در ارتباط با شهر محل تولدشان دارد بنابراین شهر بیش از آنکه محل اجتماع خانه‌ها و خیابان‌ها باشد، زادبوم و هویت‌ساز شهروندانش است.

هم هویت بودن شهروندان و شهردار -در مقام هویت شهری- موجب تعمیق اعتماد متقابل و گسترش دامنه سرمایه اجتماعی خواهد شد، خاصه آن که در کشورهای در حال توسعه بخش مهمی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی با «بومی بودن» ارتباط ناگسستنی دارد.

◼️ تعامل همدلانه:

شهردار در بیشتر تصمیم‌هایی که در یک شهر و برای یک شهر گرفته می‌شود می‌تواند حضور داشته باشد و با تعامل سازنده با دیگر نهادها به دیدگاهی همه جانبه درباره مدیریت شهر برسد

ضعف در تعامل با هر نهادی به شهر و شهروندان لطمه می‌زند. به همین خاطر است که می‌گویند شهردار پر رفت‌وآمدترین مدیر شهری است و بیشترین دیالوگ‌ها و همکاری‌ها را با دیگر نهادها ازجمله نماینده‌ی مردم در مجلس، فرمانداری،‌ شورای شهر، نهادهای فرهنگی، نظامی و انتظامی دارد.

افزون بر این بیشتر شهرداران موفق افرادی هستند که در گفت‌وگوی دوستانه طرح‌ها و نظرات را به خاطر می‌سپارند. برخلاف تصور عمومی، خیلی از طرح‌های موفق از همین گفت‌وگوها و با حضور اندیشمندان یا کارشناسان گرفته می‌شوند. در جلسات رسمی طرح‌های اولیه مطرح و بعدا روی آنها کار کارشناسی می‌شود.

#بوکان_آنلاین

  • نویسنده : امید حوریان