به گزارش مکریان بوکان آنلاین، رشید میرحسامی در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که برای اولین بار طی چندین سال اخیر در بوکان حقوق همه‌ی پرسنل و کارکنان شهرداری به‌روز شد و تاکنون هیچگونه بدهی برای حقوق نداریم.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، رشید میرحسامی در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که برای اولین بار طی چندین سال اخیر در بوکان حقوق همه‌ی پرسنل و کارکنان شهرداری به‌روز شد و تاکنون هیچگونه بدهی برای حقوق نداریم.