به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۱۵۹مین شماره‌ی هفته‌نامه موکریان بر پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.  جهت خرید نسخه چاپی به نشانی زیر مراجعه نمایید: بوکان، خیابان سالن سیمرغ، فروشگاه شهر کتاب مراجعه نمایید.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۱۵۹مین شماره‌ی هفته‌نامه موکریان بر پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.

 جهت خرید نسخه چاپی به نشانی زیر مراجعه نمایید: بوکان، خیابان سالن سیمرغ، فروشگاه شهر کتاب مراجعه نمایید.

هفته نامه مکریان
هفته نامه موکریان منتشر شد