به گزار‌ش مکریان بوکان آنلاین؛ آقای میرقربانی به بازیکنان تیم انگ تبانی زده بود و بازیکنان از تیم رفته بودند قبل از بازی با تیم شهید قندی من به درخواست مالک باشگاه بازیکنان را که سه ماه تمرین نکرده بودند را برگردانم به تیم. همه منتظر معجزه سروش سعیدی بودند. بازی با شهید قندی من […]

به گزار‌ش مکریان بوکان آنلاین؛ آقای میرقربانی به بازیکنان تیم انگ تبانی زده بود و بازیکنان از تیم رفته بودند قبل از بازی با تیم شهید قندی من به درخواست مالک باشگاه بازیکنان را که سه ماه تمرین نکرده بودند را برگردانم به تیم.

همه منتظر معجزه سروش سعیدی بودند. بازی با شهید قندی من یک گل به خودی زدم و همان را علیه من استفاده می کنند. قبول می‌کنم بازیکنانی کم کاری کردند ولی من پاک و باشرافت زندگی کرده‌ام.

اگر من در بازی با شهید قندی نبودم نتیجه بیست بر یک می‌شد. در حین سفر به ارومیه و بازی بوکان سرپرست تیم من را کنار کشید و گفت پنج امتیاز ماهشهر و گرفتیم، گفتم چطور! گفت ترکیب هفته پنجم و هشتم ماهشهر پیدا کن، من هم پیدا کردم و برایش واتس اپ کردم او به من گفت جان مادرت راجع به این موضوع با هیچ کس صحبت نکن.

یک روز بعد از اینکه به ارومیه رسیدیم با رسول طهماسبی پیش آقای میرقربانی رفتیم او گفت سروش مالک باشگاه ۷۰میلیون به داور داده تو با تجربه هستی به سینه مهاجم بزن تا داور او را اخراج کند.

آقای میرقربانی دروازه اول را به بهانه تبانی با تیم اترک از تیم کنار گذاشته بود و به جای آن دروازه بانی که متولد هشتاد بود را گذاشت.

وقتی بازی با عامری شروع شد و گل خوردیم دستیار آقای میرقربانی که دقیقه دو بازی اخراج شده بود به هواداران روی سکو گفت سروش سعیدی از عامری ۱۰۰میلیون پول کرفته وتبانی کرده. مشخصه که از قبل برای من نقشه‌ها کشیده بودند