به گزارش مکریان بوکان آنلاین، روز گذشته مسئولان تیم سردار با فرید قلندری به گفت‌وگو پرداختند و برای یک بازی آخر تیم با وی به توافق رسیدند.وضعیت قرارداد نهایی قلندر، بعد از بازی حساس با شهیدقندی یزد مشخص خواهد شد. قلندری اول فصل هم به عنوان سرمربی معرفی شد که با روی کار آمدن هئیت […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، روز گذشته مسئولان تیم سردار با فرید قلندری به گفت‌وگو پرداختند و برای یک بازی آخر تیم با وی به توافق رسیدند.وضعیت قرارداد نهایی قلندر، بعد از بازی حساس با شهیدقندی یزد مشخص خواهد شد.

قلندری اول فصل هم به عنوان سرمربی معرفی شد که با روی کار آمدن هئیت مدیره جدید، قراردادش فسخ شد.