به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ عصر امروز پدری تلاش کرد دختر ۱۲ ساله خود را در سد بوکان غرق کند. حضور به موقع ناجیان کانون امداد و نجات ساتیار مانع از غرق شدن این دختر شدند. شهروندان حاضر در محل نیز موفق شدند پدر سنگدل را که با چاقو به دخترش حمله کرد، دستگیر کردند.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ عصر امروز پدری تلاش کرد دختر ۱۲ ساله خود را در سد بوکان غرق کند.

حضور به موقع ناجیان کانون امداد و نجات ساتیار مانع از غرق شدن این دختر شدند.

شهروندان حاضر در محل نیز موفق شدند پدر سنگدل را که با چاقو به دخترش حمله کرد، دستگیر کردند.