موکریان بوکان آنلاین/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ۵۴ هزار پرونده در استان طی سال گذشته منجر به صلح و سازش شده است.

گروسی امروز ۳۱ خرداد در نشست مطبوعاتی  با اصحاب رسانه که در سالن جلسات داداگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه سال گذشته ۵۴ هزار پرونده به صلح سرانجام شد، گفت: نسبت صلح و سازش نسبت به دعاوی ورودی به دادگستری استان ۳۳ درصد است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۴۷ درصد پرونده های استان در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود، اظهار کرد:  سال گذشته ۱۴۰۹ فقره پرونده طلاق در استان توسط شوراهای حل اختلاف رسیدگی، مختومه و منجربه صلح و سازش شد.

گروسی بااشاره به اینکه ۱۸ فقره پرونده قتل عمد (قصاص) طی سال گذشته منتهی به سازش و عفو شد، تصریح کرد: سال گذشته ۵۰۰ نفر از زندانیان استان مورد عفو رهبری قرارگرفتند.

وی بااشاره به پیشگامی استان در رسیدگی به پرونده های مسن در کشور تصریح کرد: ۷۲ درصد پرونده های مسن دادگستری استان طی سال گذشته رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری استان بااشاره به رفع تصرف ۸۴۰ هکتار از اراضی ملی در استان طی سال گذشته افزود: ۱۱۰۸ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی ملی تشکیل شده و ۲۲۶ فقره منجر به حکم شده است و ارزش اراضی مسترد شده ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.