زندانی به دلیل محکومیت مالی در بدو ورود به زندان مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، در اجرای سیاست‌های انسان دوستانه سازمان زندان‌ها و پادرمیانی رئیس زندان شهرستان بوکان، مددجوی زندانی در بدو ورود به زندان، مورد عفو و بخشش قرار گرفت؛ و به آغوش خانواده بازگشت.

این زندانی، به دلیل محکومیت مالی به زندان بوکان معرفی شده بود؛ ولی به دلیل شرایط جسمانی و مسن بودن زندانی، سریعا با شاکی تماس حاصل گردید و با حضور شاکی زندان و گفتگوی رییس زندان با شاکی، رضایت وی اخذ شد؛ و پس از تماس با قاضی پرونده و بدون تشریفات پذیرش زندانی، زندانی در آستانه ورود به زندان، آزاد شد.