زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ در مقیاس ریشتر نقده در استان آذربایجان غربی را در ساعت ۲۰:۱۱ لرزاند.این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بود.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ در مقیاس ریشتر نقده در استان آذربایجان غربی را در ساعت ۲۰:۱۱ لرزاند.این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بود.