به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ساعتی قبل باحکم دادستان شهرستان سقز یکی از اعضای سابق شورای شهر سقز به نام (م.ک) توسط سربازان گمنام امام زمان بازداشت شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ساعتی قبل باحکم دادستان شهرستان سقز یکی از اعضای سابق شورای شهر سقز به نام (م.ک) توسط سربازان گمنام امام زمان بازداشت شد.