حزب تدبیر و توسعه شهرستان بوکان در پیامی به "رشید میرحسامی" ، انتخاب وی را به سمت شهردار بوکان تبریک گفت.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، حزب تدبیر و توسعه شهرستان بوکان در پیامی به “رشید میرحسامی” ، انتخاب وی را به سمت شهردار بوکان تبریک گفت.

متن پیام تبریک به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون آسمان پرستاره فرهنگ و هنر و توسعه شهر بوکان که در طول تاریخ ، دل و دیده ی ایرانیان را روشنی و روشنی و گرمی بخشیده، کم فروغ تر از همیشه است.

اما سرانجام منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی با پیمودن مسیری سخت و ناهموار، گام اول را در جهت تحقق آرزوی بوکان توسعه یافته و پرفروغ، برداشت و یکی از اساتید دانشگاهی را به عنوان شهردار جدید شهرستان فرهنگی، تاریخی بوکان (عروس موکریان) معرفی نمود تا با هدایت ایشان عروس موکریان دوباره رخت پیشرفت و توسعه را بر تن کند، باشد که بوکان دوباره شهر امید گردد.

بدون تردید مدیریت توآم با تجارب پیشین شهردار منتخب چراغ امید به پیشرفت و توسعه پایدار را در ذهن و ضمیر مردم شریف و فرهیخته بوکان روشن نگاه می دارد. بدون شک تنها از طریق هم افزایی مشارکت جویانه‌ی همه نیروهای کارآمد و متخصص از هر دسته و گروه و منش فکری و سیاسی می توان شهرستان بوکان را از آسیب ها و بحران های فعلی که حاصل مدیریت غیرتخصصی در سال های گذشته است، رهایی یافت.

با توجه به اینکه جناب آقای “رشید میرحسامی” خود از شخصیت های برجسته فعلی سپهر سیاست شهر بوکان است، انتظار می رود به مدد تدبیر و عقلانیت در انتخاب مدیران و به کارگیری متخصصین، گرایشات فکری آنان موجب حذف یا تایید آنان نگردد. پیشرفتی ماندگار که هر زمان و هر موقع محقق شده است حاصل تفکر و تلاش جوانان و پیوند آنان با مشورت و ارشاد بزرگان امر بوده است.

در سالیان متمادی شناخت همگان از شهردار منتخب این ظن را تقویت می کند که نقش جوانان در اداره شهر نه در شعار بلکه در عمل پر رنگ خواهد بود و مسیر برای پیشرفت و تربیت نسلی خوش فکر ، با استعداد، توانمند و تحصیلکرده از جوانان هموار گردد و این همان خط مشی است که حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی همواره چه پیش از انتخابات و چه پس از آن به آن پایبند بوده است.

حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی بعنوان حزبی که خود را مقید به نگرش اجتماعی تر به سیاست می داند معتقد است اداره شهری با مختصات بوکان (عروس موکریان) نیازمند نگاهی همه جانبه به توسعه است.حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی اطمینان دارد که جناب آقای “رشید میرحسامی” با استفاده از همه ظرفیت های شهر و ایستادن بر برنامه های خود خواهد توانست بر آسیب‌ها و بحران‌های فعلی شهر بـوکان فائق آید.

در پایان حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در شهرستان بوکان ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای شهردار منتخب، امیدوار است بوکان شهر فرهنگ و هنر و ادب و تمدن رخت پیشرفت و توسعه بر تن نماید و رونق و آرامش به آسمان آن برگردد.