روزهای اخیر "نبی خلیلی‌ اقدم" رئیس دانشگاه پیام‌نور بوکان برکنار شده است.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ براساس گزارشات رسیده به خبرنگار بوکان آنلاین در روزهای اخیر “نبی خلیلی‌ اقدم” رئیس دانشگاه پیام‌نور بوکان برکنار شده است.

براساس شنیده‌ها؛ دکتر “حسین رحمانی” عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور بوکان به عنوان رئیس جدید دانشگاه معرفی خواهد شد.

  • نویسنده : ابراهیم عثمانی