به گزارش مکریان بوکان آنلاین، با حکم بهمن مرادنیا استاندار فرهنگ دوست کردستان کامیل کریمیان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز به عنوان  رئیس ستاد اجرایی هفدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز منصوب شد. شایان ذکر است هفدهمین جشنواره تئاتر کوردی آذر ماه سال جاری در سقز برگزار می گردد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، با حکم بهمن مرادنیا استاندار فرهنگ دوست کردستان کامیل کریمیان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز به عنوان  رئیس ستاد اجرایی هفدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز منصوب شد.

شایان ذکر است هفدهمین جشنواره تئاتر کوردی آذر ماه سال جاری در سقز برگزار می گردد.