اردوغان بر سر کودکی که زودتر از او روبان افتتاح را پاره کرد با انگشت ضربه زد

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ اردوغان برای افتتاح پل به ریزه رفته بود و قرار بود به همراه دختران و پسران خردسال روبان افتتاح پل را قیچی کند، اما یک پسربچه که در مقابل او ایستاده بود زودتر از همه روبان را قیچی کرد.

اردوغان پس از اینکه متوجه این کار شد با انگشت خود ضرباتی به سر کودک وارد کرد.

این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و موجی از خشم و نظراتی تند را به همراه داشته است.