در هفته گذشته اداره آبفای شهری با اداره آبفا روستای ادغام شدند و این امر مطمئناً نوید روزهای خوبی را برای مردم شهرستان بوکان به خصوص روستاهای تابعه می‌دهد. مهندس سلمان خدایاری مدیری که امور آب و فاضلاب شهرستان بوکان را برعهده داشت و توانسته بود رضایت خوبی را در اقشار مختلف بوکان به وجود آورد، مشخص است که به درستی هم می تواند تحولی گسترده و ماندگار را در روستاهای تابعه شهرستان به وجود آورد.

در هفته گذشته اداره آبفای شهری با اداره آبفا روستای ادغام شدند و این امر مطمئناً نوید روزهای خوبی را برای مردم شهرستان بوکان به خصوص روستاهای تابعه می‌دهد. مهندس سلمان خدایاری مدیری که امور آب و فاضلاب شهرستان بوکان را برعهده داشت و توانسته بود رضایت خوبی را در اقشار مختلف بوکان به وجود آورد، مشخص است که به درستی هم می تواند تحولی گسترده و ماندگار را در روستاهای تابعه شهرستان به وجود آورد.
مدیران اجرایی به ویژه مدیران دولتی دستگاه‌ها و ارگان هایی که به کار خدمات رسانی مشغول‌اند باید از مردم و مردمی باشند. مدیری که از جنس مردم نباشد نمی تواند در کار خود موفق باشد. چنین مدیرانی با فشار وارده از سوی این و آن مسندی را تصاحب کرده و در اجرای تعهدات خود با مردم با مشکل مواجه‌اند. به عبارت دیگر به جای کار برای مردم به فکر خود و مجموعه محدود اطراف خود و ترقی مسئولیتی خویش‌اند. اینان چون درک درستی از زندگی مردم ندارند و یا با اهم مشکلات مردم آشنا نیستند نمی توانند برای مردم کاری کنند. چنین مدیرانی تظاهر و ریا و اغراق و بزرگ نمایی در کار پیشه می‌کنند و کاری مؤثر و مفید، ماندگار و در جهت رضایت خدا و مردم انجام نمی دهند. مدیرانی که از جنس مردم نیستند پیوسته در صدد خوشایند مقامات مافوق خود هستند و پیوسته و مدام بله قربان گویی را چاره حفظ موقعیت مدیریتی خود در این جور رفتارها می‌دانند، مدنظر داشته باشند. برخلاف اینان دسته‌ای مدیران خدوم، پاکدامن و متشرع به معنای واقعی، بی ادعا و کار بلد هم در سمت‌های مهم حضور دارند که جز کار برای مردم به امور دیگر نه فکر می‌کنند و نه به امور متفرقه و غیر موظف می‌پردازند.
مدیر مردمی همه سعی و تلاش خود را برای رفع عقب ماندگی‌ها و جبران کاستی‌ها صرف می‌کند و پیوسته در امر پیگیری طرح ها، مصوبات و مأموریت‌های محوله می‌کوشد و وقت خود را به بطالت یا انجام امور غیر از حیطه شغلی و مدیریتی خود صرف نمی کند. متأسفانه مدیرانی که از جنس مردم‌اند تعدادشان کم است اما خوشبختانه اثرگذاری چنین مدیرانی در عرصه کار و خدمت بالاست. مدیران مردمی یا از جنس مردم در اثبات کارآمدی نظام اسلامی و احقاق حقوق مردم در تلاش‌اند و پایبندی آنان به اصول و آرمان‌های انقلاب و میهن عزیزمان مثال زدنی است. ممکن است مدیران مردمی از پایین ترین سطوح یا عالی‌ترین سطح از مدیریت ملی باشند و ما باید با علم و آگاهی و بررسی دقیق و همه جانبه مدیر مردمی و غیرمردمی را از هم تفکیک و به تکریم و تقویت مدیران مردمی از هر قشر یا در هر رده مدیریتی بپردازیم و حمایت‌های همه جانبه خود را از آنان داشته باشیم.
مهندس خدایاری که در مدت خدمت صادقانه‌ی خود در این سازمان به خوبی مشکلات مردم را درک کرده و در جهت رفع آنها گام‌های استواری را برداشته است و اثرات آن به صورت گسترده مشهود می‌باشد. لذا این نوع مدیران که بارها و بارها به عنوان مدیر نمونه شهرستانی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفته اند باید از سوی مدیران ارشد شهرستانی مورد حمایت دوچندان و تشویق قرار گیرند تا این افراد خدوم، با انرژی و پشتکار بیشتر در جهت خدمت به مردم و نظام همچنان پایدار و پایبند باشند.