در ادامه عزل و نصب‌های زنجيره‌ای دكتر حسن عبدی از رياست اداره صنعت، معدن و تجارت بركنار و محمدصالح زندش به عنوان سرپرست اين اداره منصوب شد.

در ادامه عزل و نصب‌های زنجیره‌ای دکتر حسن عبدی از ریاست اداره صنعت، معدن و تجارت برکنار و محمدصالح زندش به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ دکتر حـسن عبدی دارای مدرک دکترای اقتصاد بود که ایشان نیز مشمول عزل و نصب‌های زنجیره‌ای گردید و با توجه به فشار نماینده، نه یک رئیس بلکه یک سرپرست برای این اداره منصوب شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در این عزل و نصب‌ها فرماندار بوکان هیچ نقشی ندارد و عامل اصلی تغییرات نماینده بوکان می‌باشد که فرماندار را مجاب به این تغییرات می‌کند.

هر چند مردم دوران اداره بازرگانی را در آخرین دوره نمایندگی آقای حبیب‌زاده بوکانی بخاطر دارند که فساد و رانت بی‌سابقه در توزیع کالاهای اساسی و سیمان و مصالح ساختمانی مردم را به ستوه آورده بود.

امید است با این تغییر دوباره شرایط سابق بر این اداره سایه‌افکن نگردد و مردم شاهد تکرار رانت و فساد گذشته نباشند.

پ.ن: آقای مهندس محمد امین زاده شما فرماندار یک شهر هستید نه فرمانبر یک شخص❗️مدیران قوی را حذف نکنید…