یک غار عمیق در اطراف بوکان کشف شد.

به گزارش مکریان بوکان آنلاین ؛ گروه غارنوردی بوکان با انتشار ویدیویی از کشف دومین غار عمیق بوکان خبر داد و نوشت؛

با ورود به این غار دنیای تاریکی دیگری مکشوف شد که بسیار ارزشمند است.