به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ انور حبیب‌زاده‌بوکانى امروز در اولین و آخرین اظهارنظر خود طی ٣ دقیقه که از زمان سخنرانی نماینده‌ای دیگر استفاده می‌کرد، از وزیرى دفاع کرد که حتی اسمش را هم بلد نبود❗️ وزیر پیشنهادى وزارت نفت جواد اوجى است اما جناب نماینده بوکان از نصرالله اوجى دفاع کرد و آن هم […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ انور حبیب‌زاده‌بوکانى امروز در اولین و آخرین اظهارنظر خود طی ٣ دقیقه که از زمان سخنرانی نماینده‌ای دیگر استفاده می‌کرد، از وزیرى دفاع کرد که حتی اسمش را هم بلد نبود❗️

وزیر پیشنهادى وزارت نفت جواد اوجى است اما جناب نماینده بوکان از نصرالله اوجى دفاع کرد و آن هم چه دفاعى !

در حین نطق ٣ دقیقه‌اى انور حبیب‌زاده یک برگه به وى دادند که با گرفتن آن شارژ شد، اما متأسفانه در قرائت آن با لکنت و اشتباه بیان فراوان مواجه شد.

کاش حبیب‌زاده این برگه را قبل از نطق خود دریافت می‌کرد و با تمرین روخوانی آن، این گونه به آراى وزیر نفت لطمه نمى‌زد.

باید دید و منتظر بود که این دفاع هدفمند، چه تأثیرى بر پمپ بنزین‌ها و ایستگاه‌های CNG در شهرستان بوکان خواهد داشت❗️