سرهنگ حیدری فرمانده انتظامی شهرستان بوکان گفت: مامورین انتظامی این شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و فنی باند سارقین خودرو را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی، طی چند عملیات در هفته گذشته توانستند تعداد ۱۲ نفر از سارقان را شناسایی و دستگیر نمایند. فرمانده انتظامی بوکان افزود: ازسارقان دستگیر شده تعداد ۲۵ دستگاه خودروی […]

سرهنگ حیدری فرمانده انتظامی شهرستان بوکان گفت: مامورین انتظامی این شهرستان با انجام کارهای اطلاعاتی و فنی باند سارقین خودرو را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی، طی چند عملیات در هفته گذشته توانستند تعداد ۱۲ نفر از سارقان را شناسایی و دستگیر نمایند.

فرمانده انتظامی بوکان افزود: ازسارقان دستگیر شده تعداد ۲۵ دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس و همچنین پژو روآ کشف گردید و پرونده متشکله تحویل مراجع قضایی گردید.

سرهنگ حیدری ضمن قدردانی از همکاری مراجع قضایی در دستگیری سارقان خودرو، اظهار داشت :مالکان محترم خودروها بمنظور پیشگیری از سرقت همواره هشدار های پلیسی را جدی گرفته و وسایط نقلیه خود را به تجهیزات باز دارنده مجهز نمایند.