به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه ستاد استانی کرونا تاکید کرد: فرمانداران به صورت جدی اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی را پیگیری کنند و روسای ادارات می توانند حداقل ۳۰ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد کارمندان را ملزم به انجام وظایف خود به صورت دورکاری کنند.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه ستاد استانی کرونا تاکید کرد: فرمانداران به صورت جدی اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی را پیگیری کنند و روسای ادارات می توانند حداقل ۳۰ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد کارمندان را ملزم به انجام وظایف خود به صورت دورکاری کنند.