مهندس «امین‌زاده» در خصوص پرداخت تسهیلات به متقاضیان گفت: همکاری و مساعدت در پرداخت و اعطای تسهیلات ازدواج و اشتغالزایی صورت گیرد.

به گزارش موکریان بوکان آنلاین، روز دوشنبه ۹۹/۰۶/۳۱ روسای بانک‌های سطح شهرستان بوکان با مهندس «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان دیدار کردند و گزارشی از وضعیت بانک‌های سطح شهرستان ارائه کردند.
مهندس «امین‌زاده» در خصوص پرداخت تسهیلات به متقاضیان گفت: همکاری و مساعدت در پرداخت و اعطای تسهیلات ازدواج و اشتغالزایی صورت گیرد.


فرماندار شهرستان بوکان بر لزوم نظارت دستگاه‌های متولی بر تسهیلات پرداختی اشتغال‌زایی تاکید کرد و ادامه داد: تسهیلات اشتغالزایی باید به تولید و کار منجر شود.


⚠️ پ.ن: متاسفانه این حرف ها فقط در حد یک شعار و حرف می باشد و از فرماندار شهرستان انتظار می رود تا با جدیدت تمام به بحث تسهیل کردن روند دریافت تسهیلات ازدواج و اشتغالزایی از سوی بانک ورود پیدا کند و به طور مداوم بر عملکرد بانک نظارت داشته باشند.

امین زاده فرماندار بوکان
امین زاده فرماندار بوکان