عصر امروز یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ براساس اخبار رسیده به خبرنگار موکریان بوکان آنلاین، دکترعبدالله چمن‌گلی مشهور به درویش کوردستان پس از رد صلاحیت در مرحله استانی، توانست مهر تأیید صلاحیت خود را از شورای نگهبان دریافت کند و وارد گود رقابت انتخابات ۹۸ مجلس شورای اسلامی شود. دکتر چمن‌گلی چهره محبوب و مردمی کوردستان […]

عصر امروز یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ براساس اخبار رسیده به خبرنگار موکریان بوکان آنلاین، دکترعبدالله چمن‌گلی مشهور به درویش کوردستان پس از رد صلاحیت در مرحله استانی، توانست مهر تأیید صلاحیت خود را از شورای نگهبان دریافت کند و وارد گود رقابت انتخابات ۹۸ مجلس شورای اسلامی شود.

دکتر چمن‌گلی چهره محبوب و مردمی کوردستان یکی از گزینه‌های اصلی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه سقز و بانه می‌باشد.