به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ منیره احمدی، کارتونیست، کاریکاتوریست و طراح انیمیشن بوکانی از جشنواره بین المللی Advancing Health contest.USA.2021 در بخش هنر متمرکز بر نابرابری که از طرف اعضای انجمن سلطنتی بهداشت عمومی با هدف نگاه هنرمندان جهان در این دو سال اخیر به پاندمی covid-19 و جمع آوری آثاری برای اهدافی همچون آموزش […]

به گزارش موکریان بوکان آنلاین؛ منیره احمدی، کارتونیست، کاریکاتوریست و طراح انیمیشن بوکانی از جشنواره بین المللی Advancing Health contest.USA.2021 در بخش هنر متمرکز بر نابرابری که از طرف اعضای انجمن سلطنتی بهداشت عمومی با هدف نگاه هنرمندان جهان در این دو سال اخیر به پاندمی covid-19 و جمع آوری آثاری برای اهدافی همچون آموزش موفق به کسب مقام سوم و برنده جایزه نقدی شد.