به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ مجوز ثبت نام، جذب و تحصیل دانشجویان خارجی (غیرایرانی) برای دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد صادر شد. پیرو پیگیری مستمر نماینده مردم فهیم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس واحد مهاباد از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور و معاون بین المللی آن دانشگاه، مهاباد به واحد بین الملل تبدیل […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ مجوز ثبت نام، جذب و تحصیل دانشجویان خارجی (غیرایرانی) برای دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد صادر شد.

پیرو پیگیری مستمر نماینده مردم فهیم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس واحد مهاباد از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور و معاون بین المللی آن دانشگاه، مهاباد به واحد بین الملل تبدیل و مجوز جذب و تحصیل دانشجویان خارجی (غیرایرانی) صادر گردید.

شایان ذکر است با عنایت به صدور مجوز مذکور، جذب دانشجوی خارجی (غیرایرانی) در رشته‌های مختلف تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری در واحد مهاباد امکان پذیر می‌باشد.