مجله نشنال اینترست آمریکا با اشاره به گزارش هایی درباره احتمال حضور بیشتر نظامی آمریکا در اقلیم کردستان نوشت: ایجاد پایگاه نظامی توسط آمریکا در اقلیم کردستان به معنی در محاصره قرار گرفتن آن حتی توسط کشوری مانند ترکیه است.

به گزارش مکریان، مجله نشنال اینترست آمریکا با اشاره به دیدار اخیر دستیار وزیر خارجه آمریکا از اقلیم کردستان و عدم سفر او به بغداد نوشت: این اتفاق مثل این است که این مقام آمریکایی به جزیره کریمه اکراین سفر کند اما به دیدار مقامات دولتی اکراین در کیف نرود.

این نشریه همچنین با اشاره به گزارش هایی پیرامون احتمال ایجاد پایگاه نظامی توسط آمریکا در اقلیم کردستان تاکید کرده است که این مسئله نمی تواند به نفع آمریکا باشد بلکه آمریکا باید با تکیه بر دیپلماسی موانع پیش روی در عراق را حل کند.

نشنال اینترست در بیان علت نامناسب بودن ایده ایجاد پایگاه جدید در اقلیم کردستان توسط آمریکا می نویسد در این مقطع زمانی که وضعیت دولت عراق در میانه استعفای نخست وزیر آن زیاد معلوم نیست، ایجاد پایگاه نظامی و نادیده گرفتن دولت مرکزی ممکن است بر اختلافات میان کردها و دولت مرکزی دامن بزند.

این نشریه معتقد است از نظر جغرافیایی، ایجاد پایگاه نظامی در اقلیم کردستان، آن را در محاصره کشورهایی قرار می دهد که آمریکا آنها را دشمن خود می داند. این مسئله حتی می تواند در مورد ترکیه نیز که متحد آمریکا محسوب می شود صادق باشد.

نشنال اینترست در ادامه اشاره کرده است که درست است اقلیم کردستان عراق از ثبات برخوردار بوده و رهبران آن با ادبیات دموکراسی حرف می زنند اما ممکن است رهبران کرد ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در خاک اقلیم کردستان را حمایت بیشتر از خود تلقی کنند و این مسئله به زیان دموکراسی و مطالبه گری مردم این منطقه تمام شود.

این مجله هشدار می دهد که ایجاد پایگاه نظامی در اقلیم کردستان توسط آمریکا تنش میان کردها و دولت مرکزی عراق را در مورد مسئله مناطق مورد مناقشه تحت تاثیر قرار می دهد. به گمان این نشریه، ممکن است کردها از این ایده برای توسعه طلبی استفاده کنند و این مسئله به تنش میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق دامن بزند.

نشنال اینترست رابطه کنونی نظامی آمریکا با عراق و اقلیم کردستان را متوازن توصیف کرده و به دولتمردان آمریکا توصیه کرده است که این توازن را حفظ کنند.

این مجله آمریکایی همچنین به دولتمردان این کشور توصیه کرده است به قول های خود به عراقیها درباره سرمایه گذاری اقتصادی در این کشور عمل کنند و به جای تکیه بر رویکرد نظامی از دیپلماسی برای بهبود شرایط استفاده کنند.