موکریان بوکان انلاین ، منجم آماتور ارومیه‌ای گفت: خورشید گرفتگی فردا، اول تیر که به صورت جزیی رخ می‌دهد، از ساعت ۹:۰۸ تا ۱۱:۲۲ در استان قابل رویت است.

هیوا معروفی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگارموکریان بوکان آنلاین ، با بیان اینکه آغاز گرفت در ساعت ۹:۰۸ فردا خواهد بود، افزود: این اتفاق در ارتفاع ۳۲.۷ درجه از خط افق روی می‌دهد.

وی بیشترین میزان گرفتگی در ارومیه را ۳۴.۹ درصد اعلام کرد و افزود: اوج گرفتگی در ساعت ۱۰:۱۲ و در ارتفاع ۴۵.۳ درجه از افق قابل مشاهده است.

این عکاس نجومی و منجم  آماتور ادامه داد: پایان این پدیده نجومی در ساعت ۱۱:۲۲ و در ارتفاع ۵۹.۱ درجه با خروج زمین از سایه ماه اتفاق می‌افتد.

معروفی با اشاره به مضر بودن پرتوهای خورشید بر چشم انسان افزود: نگاه کردن مستقیم به خورشید در طول خورشید گرفتگی با چشم غیر مسلح و بدون استفاده از عینک‌های مخصوص می‌تواند منجر به صدمات دایمی جشم و حتی کوری شود.

خورشید گرفتگی یا کسوف زمانی رخ می‌دهد که سایه ماه بر بخشی از زمین بیفتد.

خورشید گرفتگی پیش رو از نوع حلقه آتش است. در این وضعیت ماه در دورترین فاصله از زمین قرار دارد و در مقابل به خورشید نزدیک تر است، بنابراین ماه نمی‌تواند قرص خورشید را به‌طور کامل بپوشاند و تنها مرکز خورشید را از دید پنهان می‌کند.