افزایش آمار خودکشی در بوکان

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، براساس اطلاعات رسیده به بوکان آنلاین در هفته‌‌‌های گذشته ۵ مورد خودکشی منجر به مرگ در شهرستان بوکان اتفاق افتاده است.

براساس شواهد موجود بیشتر این افراد را نسل جوان و نوجوان تشکیل داده است و این مرحومین به دلایلی چون کنکور و شکست عشقی و مشکلات خانوادگی روی به خودکشی آورده‌اند.

اما نکته دردآور این موضوغ این است که دستگاه مربوطه هیچ گونه واکنشی به این افزایش خودکشی‌ها در بوکان نداشته‌اند و از طرف دیگر متخصصان، روانپزشکان و روان‌شناسان هم به رسالت و مسئولیت اجتماعی خود عمل نمی‌کند و هیچگونه برنامه در این راستا ارائه و یا کاری نکرده‌اند!