کمال حسین‌پور در مجلس گفت: خودروسازان هر روز برای مردم کشور خواب تازه‌ای می‌بینند.

بوکان آنلاین | کمال حسین پور نماینده پیرانشهر در مجلس گفت: مافیای خودرو امید مردم را ناامید کرده و خودروسازان با انحصار ایجاد شده بازار را تشنه می‌گذارند تا قیمت‌ها را افزایش دهند، سیر نیز نمی‌شوند.

  • نویسنده : سیده پریناز قریشیان