دکتر شهرزاد خان اردلان از چهره های حقوقدان و سیاستمدار کورد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ایران کاندیدا خواهد شد.

به گزارش #بوکان_آنلاین ، تلاش برای حضور دکتر شهرزادخان اردلان در انتخابات ریاست جمهوری ایران بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری از مرز گمانه زنی فراتر رفته است و بسیار جدی است.

اگر چه هنوز هیچ زنی نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری عبور کند و از سوی دیگر زنان فعال در مسائل سیاسی ایران در تلاش هستند دکتر معصومه ابتکار معاونت فعلی ریاست جمهوری ایران را متقاعد کنند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.با این اوصاف اگر فیلتر نظارت شورای نگهبان اجازه عبور بدهد.

دکتر شهرزادخان اردلان شیرزن کورد خطه غرب کشور رقیب جدی برای خانم دکتر معصومه ابتکار معاون ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ ایران خواهد بود.

#بوکان_آنلاین

🆔 @Boukanonline