به گزارش موکریان بوکان آنلاین، مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس ایران جهت اعزام به رقابت های جهانی فرانسه انتخابی المپیک برگزار شد. در این پیکارها محمد عزیزی جوان شایسته بوکانی حضور داشت که در بازی آخر انتخابی خود با احسان روزبهانی کاپیتان تیم ملی بوکس ایران مبارزه کرد و توانست با یک بازی حساب شده […]

به گزارش موکریان بوکان آنلاین، مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس ایران جهت اعزام به رقابت های جهانی فرانسه انتخابی المپیک برگزار شد.

در این پیکارها محمد عزیزی جوان شایسته بوکانی حضور داشت که در بازی آخر انتخابی خود با احسان روزبهانی کاپیتان تیم ملی بوکس ایران مبارزه کرد و توانست با یک بازی حساب شده و اصولی، روزبهانی را اسیر ضربات سنگین خود نماید.