کردهای سوریه متحد اصلی آمریکا در نبرد علیه داعش بودند و در این راه هزاران قربانی دادند.

مکریان بوکان آنلاین | جمهوری امپریالیستی اردوغان و لحڟەی مونیخ آن!چهار سال پیش در این روزها اردوغان با چراغ سبز آمریکا به کردهای سوریه در شرق فرات حمله و هزاران نفر کشته و مجروح و آواره شدند.

کردهای سوریه متحد اصلی آمریکا در نبرد علیه داعش بودند و در این راه هزاران قربانی دادند.

آمریکا در اکتبر ۲۰۱۹ متحدی را قربانی کرد تا خودش را از مخاطرەی زورآزمایی – هر چند در مقیاسی کوچک –  معاف کند.اکتبر ۲۰۱۹ ” روژاوا” مونیخ ۱۹۳۸ بود. ترکیبی از خطای اخلاقی و اشتباه عقلی.واشنگتن فکر می کرد با دادن مجوز عملیاتی محدود در سوریه، اشتهای سلطان را کور خواهد کرد.اما این گونه نشد. اردوغان آن را به بزدلی تفسیر کرد و به دست درازی هایش شدت بخشید.

همانطور که پاداشی که هیتلر در مونیخ گرفت، مشوق او برای جنگ شد.بزدلی سیاسی و ریاکاری آمریکا فقط اردوغان را تشجیع نکرد، تردید  پوتین را هم برای حمله به اوکراین زائل نمود.

جنگ کنونی حماس و اسرائیل، جشن واقعی اردوغان و پوتین است. گرد و غبار برخاسته از آن، فرصتی طلایی برای آنهاست تا هر کاری که دلشان می‌خواهد علیه کردها و اوکراینی‌ها انجام دهند.

این یک پسا مونیخ دردناک دیگر است.

  • نویسنده : صلاح الدین خدیو